Fraser's Birding Website  fssbirding.org.uk

Isle of Dogs London

26 February 2006

 

<                                                                  home                                                                   >

 

Ring-billed Gull  Larus delawarensis

Ring-billed Gull 2006 Fraser Simpson

 

Ring-billed Gull  Larus delawarensis

Ring-billed Gull 2006 Fraser Simpson

 

<                                                                  home                                                                   >