Fraser's Birding Website  fssbirding.org.uk

London Wetland Centre WWT

11 February 2006

 

<                                                                  home                                                                   >

 

Common Snipe  Gallinago gallinago

Common Snipe 2006 Fraser Simpson

 

Common Snipe  Gallinago gallinago

Common Snipe 2006 Fraser Simpson

 

Common Snipe  Gallinago gallinago

Common Snipe 2006 Fraser Simpson

 

Common Snipe  Gallinago gallinago

 Common Snipe 2006 Fraser Simpson

 

Common Snipe  Gallinago gallinago

 Common Snipe 2006 Fraser Simpson

 

Common Snipe  Gallinago gallinago

 Common Snipe 2006 Fraser Simpson

 

<                                                                  home                                                                   >